مرگ احمد بن حنبل
در این روز در سال 241 هـ احمد بن حنبل رئیس فرقه حنبلی ها در بغداد از دنیا رفت، و در همان شهر دفن شد.[203] جدّ او ذوالثدیه رئیس خوارج نهروان است[204]، که به دست امیرالمؤمنین(علیه السلام) به درک فرستاده شد.[205] بنابر قولی مرگ او در ربیع الثانی است.[206]
[203] . وقایع الشهور: ص 72. مراقد المعارف: ج 1 ص 120. روضات الجنات: ج 1 ص 185.
[204] . روضات الجنات: ج 1 ص 184.
[205] . مراقد المعارف: ج 1 ص 123.
[206] . مراقد المعارف: ج 1 ص 120.